CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element method for sheet metal stretching

Kjell Mattiasson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Hans Wennerström (Institutionen för byggnadsmekanik)
Numerical Methods in Industrial Forming Processes / edited by Pittman et al (1982)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 24068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur