CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thick plates on multilayered soil. A semianalytical 3D FEM-solution

Jerzy Kujawski (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Symposium on Numerical Methods in Geomechanics, Zürich, 13-17 september 1982 p. pp 693-702. (1982)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur