CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model-Driven Software Engineering in the openETCS Project: Project Experiences and Lessons Learned

Stefan Karg ; Alexander Raschke ; Matthias Tichy ; Grischa Liebel (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Proceedings of 19th International Conference on Model-Driven Engineering Languages and Systems (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-23.
CPL Pubid: 240655