CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element analysis of geothermal heat storage problems

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
The Fourth International Symposium on Finite Element Methods in Flow Problems, Tokyo 1982 (1982)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur