CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data management techniques in engineering computer programs

Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
SEAS, proceedings, Anniversary Meeting, Stenungsund, 27 sep - 1 okt 1982 (1982)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24064

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur