CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency of Projectional Editing: A Controlled Experiment

Thorsten Berger ; Markus Voelter ; Hans Peter Jensen ; Taweesap Dangprasert ; Janet Siegmund
24th ACM SIGSOFT International Symposium on the Foundations of Software Engineering (FSE) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-08-22. Senast ändrad 2016-09-23.
CPL Pubid: 240621

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur