CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical Transport Properties of Nanostructured SrTiO3/LaAlO3 Interface

Pier Paolo Aurino (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-22. Senast ändrad 2016-09-15.
CPL Pubid: 240611