CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kan vi gå före? 1000 unga vuxna i Västra Götaland om hur de lever i dag och om hur de ser på sin och samhällets framtid. Rapport 2016:4

Tomas Ekberg ; Petra Andersson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Isak Barbopoulos ; Mats Granér ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg2016. - 44 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2016-08-22. Senast ändrad 2016-08-22.
CPL Pubid: 240577

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Klimatforskning
Miljövetenskap
Sociologi

Chalmers infrastruktur