CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Bandgap (1.9 eV) Polymer with Over 8% Efficiency in Bulk Heterojunction Solar Cells

Zewdneh Genene (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Z. Genene ; J. Wang ; X. Meng ; W. Ma ; Xiaofeng Xu (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; R. Yang ; W. Mammo ; Ergang Wang (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Advanced Electronic Materials Vol. 2 (2016), 7, p. 1600084.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: alkylthio substituentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-19. Senast ändrad 2016-08-26.
CPL Pubid: 240494

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)