CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CARS mikroskopi – osannolik fysik synliggör det osynliga

Annika Enejder (Institutionen för teknisk fysik)
KOSMOS – Svenska Fysikersamfundets årsbok p. 93-113. (2005)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: Non-linear microscopy, CARS, Vibrational spectroscopyDenna post skapades 2006-12-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 24046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur