CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge

P. D. Lund ; J. Byrne ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; I. A. Vasalos
: Wiley, 2015. ISBN: 978-111895784-4.- 1-542 s.
[Bok]


Denna post skapades 2016-08-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 240455

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan naturresursteknik

Chalmers infrastruktur