CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual-pump coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy

Ondrej Burkacky ; Andreas Zumbusch ; Christian Brackmann (Institutionen för teknisk fysik) ; Annika Enejder (Institutionen för teknisk fysik)
Optics Letters Vol. 31 (2006), 24, p. 3656-3658.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Non-linear microscopy, CARS, Vibrational spectroscopy, LipidsDenna post skapades 2006-12-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 24044

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur