CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special Topic: Weak Self Assembly

T. Zemb ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; W. Kunz
Current Opinion in Colloid & Interface Science (1359-0294). Vol. 22 (2016), p. A1-A3.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: ChemistryDenna post skapades 2016-08-18.
CPL Pubid: 240424

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur