CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CARS microscopy for the monitoring of fat deposition mechanisms in a living organism

Annika Enejder (Institutionen för teknisk fysik) ; Thomas Hellerer (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Hillertz (Institutionen för teknisk fysik) ; Christian Brackmann (Institutionen för teknisk fysik) ; Claes Axäng (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Marc Pilon (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Multiphoton Microscopy in the Biomedical Sciences, A. Periasamy, and P. T. C. So, eds., Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng. Vol. 6089 (2006),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Non-linear microscopy, Vibrational spectroscopy, Lipid metabolism, C. elegansDenna post skapades 2006-12-07. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 24041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur