CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of 3D Modeling and Homogenization of Control Rod on Reactivity in CFV-type SFR Cores

Mikael Andersson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; David Blanchet ; Henrik Nylén (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Robert Jacqmin
ANS Winter Meeting 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-18.
CPL Pubid: 240407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur