CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Productive academic vocabulary

Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Diane Pecorari
BAAL (British Association of Applied Linguistics), Anglia Ruskin University, 1-3 September (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-08-18.
CPL Pubid: 240404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språk och litteratur
Språkstudier

Chalmers infrastruktur