CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The development of critical criteria to improve the alarm system in the process industry

Mohammad Shahriari (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Anirban Shee (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
journal of Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Volume 16, No. 3, Summer 2006 Vol. 16 (2006), Summer, p. 321-327.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24038