CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk Assessment and Management in Mining “An approach to improve safety”

Mohammad Shahriari (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Conference Proceedings of 20th WORLD MINING CONGRESS & EXPO2005, 7 – 11 NOVEMBER 2005, TEHRAN, IRAN “Mining and Sustainable Development”, (p519-523) (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur