CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk evaluation of hazardous materialtransported by inland waterways- “Analysis of an emergency situation and organisation responses”

Mohammad Shahriari (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Luis de Mattos (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
proceedings of the 18th ESReDA Seminar, Karlstad Sweden, June 15-16 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24035

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur