CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ideas and iodine

Mark Foreman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi)
Nuclear Engineering International (0029-5507). Vol. 61 (2016), 744, p. 24-25.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Nuclear Science & TechnologyDenna post skapades 2016-08-17.
CPL Pubid: 240349

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi

Ämnesområden

Kärnkemi

Chalmers infrastruktur