CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SBALK2 - Datorprogram för dimensionering av sadelbalkar i förspänd betong enligt BBK 79

Krister Cedervall ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1983. - 15 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology