CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of maternal supplementation with fish oil during pregnancy and lactation on allergy development in childhood

Malin Barman (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Acta Paediatrica (0803-5253). Vol. 105 (2016), 11, p. 1348.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-16. Senast ändrad 2017-01-13.
CPL Pubid: 240299

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)