CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scattering of Cu (1 0 0) image state electrons from single Cu adatoms and vacancies: A comparative study

Fredrik E. Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; A.G. Borisov ; J.-P. Gauyacq
Surface Science Vol. 600 (2006), 10, p. 2184-2194.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-07.
CPL Pubid: 24028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur