CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobilisation of Forest Bioenergy in the Boreal and Temperate Biomes

E. Thiffault ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; M. Junginger ; J. Saddler ; T. Smith
Amsterdam : Elsevier Bv, 2016. ISBN: 978-0-12-804514-5.- 266 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-11. Senast ändrad 2017-03-13.
CPL Pubid: 240178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energisystem
Skogsvetenskap
Förnyelsebar bioenergi

Chalmers infrastruktur