CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobilisation of Forest Bioenergy in the Boreal and Temperate Biomes

E. Thiffault ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; M. Junginger ; J. Saddler ; T. Smith
Amsterdam : Elsevier Inc., 2016. ISBN: 978-0-12-804514-5.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-11. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 240178