CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forests and forest management plays a key role in mitigating climate change. Response to Naudts, K. et al. Europe’s forest management did not mitigate climate warming

N. Scott-Bentsen ; T. Nord-Larsen ; S. Larsen ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; R. Birdsey ; A. Cowie ; C. Felby ; M. Junginger ; P. Kant ; W. Kurz ; D. Lamb ; M. Löf ; P. Madsen ; C. Dearing Oliver ; T. Smith ; J.A. Stanturf ; A. Taeroe ; L. Vesterdal
Science (0036-8075). Vol. 351 (2016), 6273, p. 600.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-11. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 240177

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Energisystem
Förnyelsebar bioenergi

Chalmers infrastruktur