CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The efficiency of non-penetrating vertical drains

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Sven Hansbo (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984. - 22 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-07. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 84:9