CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Techno-environmental assessment of integrating polyhydroxyalkanoate (PHA) production with services of municipal wastewater treatment

Fernando Morgan-Sagastume ; Sara Heimersson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Giuseppe Laera ; Alan Werker ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap)
Journal of Cleaner Production (0959-6526). Vol. 137 (2016), p. 1368-1381.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-11. Senast ändrad 2017-02-03.
CPL Pubid: 240148