CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

10 years, 10 examples. Building for sustainable development in Gothenburg, 2003-2013

Annika Danielsson (Institutionen för arkitektur) ; Anna Gustafsson (Institutionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: sustainable building, new construction, renovationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-10. Senast ändrad 2016-08-10.
CPL Pubid: 240107

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur