CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A life cycle assessment (LCA)-based approach to guiding an industry sector towards sustainability: the case of the Swedish apparel sector

Sandra Roos ; Bahareh Zamani (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Gustav A. Sandin ; Gregory Peters (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap)
Journal of Cleaner Production (0959-6526). Vol. 133 (2016), p. 691-700.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-08-10. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 240100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur