CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Egenskaper hos modifierat virke

Hannah Epmeier (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Robert Kliger (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Mats Westin
Göteborg : External organization, 2004. ISBN: 14027410.- 39 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur