CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of Integrated Environmental Information Systems and VIEWS

Sandra Häggström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers)) ; Johan Tivander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Industrial Environmental Informatics (Chalmers))
Market Opportunities in Life Cycle Thinking, First symposium of the Nordic Life Cycle Association, October 9-10, 2006, Lund, Sweden (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 24002