CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of time and moisture on distortion of partition walls

Magnus Bäckström (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Robert Kliger (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Proceedings of WCTE 2004 - The 8th World Conference on Timber Engineering, Lahti, Finland, 14-17 June Vol. 3 (2004), p. 525-528.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur