CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chloride induced corrosion in concrete structures – Testing and modelling

Luping Tang (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of Bridge and Infrastructure Research in Ireland: Symposium 2006, 12-13 Oct., Dublin (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 23992

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur