CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of compression wood on MOE and MOR

Marie Johansson (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Mats Warensjö
WCTE 2004 - The 8th World Conference on Timber Engineering, Lahti, Finland, 14-17 June Vol. 3 (2004), p. 599-602.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur