CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate Bayesian Computation by Subset Simulation for Parameter Inference of Dynamical Models

Majid Khorsand Vakilzadeh (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik ; Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)) ; Yong Huang ; James L. Beck ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik ; Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC))
Model Validation and Uncertainty Quantification Vol. 3 (2016), p. 37-50.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-08-06.
CPL Pubid: 239869