CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Annual Transactions of the Nordic Rheology Society - Volume 24

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
(2016)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2016-08-05. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 239864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Polymerteknologi
Kompositmaterial och -teknik
Pappers-, massa- och fiberteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur