CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A computer program for analysis of non- linear dynamic problems

Dan Zbincu (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 23 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2010-11-03.
CPL Pubid: 23986

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 85:10