CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chloride-induced corrosion of reinforcement in concrete – Verification of a non-destructive measurement technique

Kloridinducerad armeringskorrosion i betong - verifiering av en icke-förstörande mätteknik

Luping Tang (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi ; Extern) ; Peter Utgenannt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi ; Extern)
Bygg & teknik Vol. 07 (2006), 2006, p. 32-34.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 23982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur