CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Herz-Schur multipliers of dynamical systems

Andrew McKee ; Ivan G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2016)
[Preprint]

cites as: arXiv:1608.01092 [math.OA]Denna post skapades 2016-08-04.
CPL Pubid: 239760

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur