CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First normal stress difference and in-situ spectral dynamics in a high sensitivity extrusion die for capillary rheometry via the ʽhole effect’

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ingo F.C. Naue ; Manfred Wilhelm
Polymer (0032-3861). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-03.
CPL Pubid: 239748

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)