CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patchtest av finita element i ABAQUS och MSC/NASTRAN

Svante Rydholm (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Matti Koponen (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986. - 58 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06.
CPL Pubid: 23973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 86:12