CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om modet att utforska

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Utforskande arkitektur. Situationer i nutida arkitektur p. 21-29. (2006)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-02. Senast ändrad 2016-08-02.
CPL Pubid: 239712

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Filosofi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur