CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A multiscale approach to particulate flows in dense high-shear systems

Mohammad Khalilitehrani (Institutionen för kemi och kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. ISBN: 978-91-7597-401-9.- 76 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-08-02.
CPL Pubid: 239705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Produktion
Strömningsmekanik
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


The rheology of dense granular flows in a disc impeller high shear granulator


Modeling dilute and dense granular flows in a high shear granulator


Continuum modeling of multi-regime particle flows in high-shear mixing


Examination

Datum: 2016-09-02
Tid: 10:00
Lokal: KB, Kemihuset , Göteborg
Opponent: Professor Mojtaba Ghadiri, Department of Chemical and Biological Engineering, University of Leeds, UK