CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SITU-Interface-V1 An interface computer program for two dimensional mesh generation in finite element analysis : Theory and verification manual

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1987. - 43 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 87:5