CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single barrier varactors for submillimeter wave power generation

Svein M. Nilsen (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Hans Grönqvist (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Hans Hjelmgren (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Anders Rydberg (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEEE Trans. Microwave Theory Tech Vol. 41 (1993), 4, p. 572-580.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2010-10-28.
CPL Pubid: 23960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur