CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What happens when timber leaves the kiln - examples taken from wall construction

Robert Bäckström (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad) ; Robert Kliger (Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad)
Proceedings of COST E15 - Timber drying for value-added products, Athens, Greece, 22-24 April (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur