CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences from Reengineering and Modularizing a Legacy Software Generator with a Projectional Language Workbench

Max Lillack ; Thorsten Berger ; Regina Hebig
Proceedings of the 20th International Systems and Software Product Line Conference (SPLC) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-07-28. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 239593

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur