CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emission statistics of semiconductor quantum dots

Isabelle Robert-Philip ; Emmanuel Moreau ; Spyridon Varoutsis ; Jonas Bylander (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Experimental Mesoscopic Physics) ; Mathieu Gallart ; Izo Abram ; Jean-Michel Gérard
Nonlinear Optics, Principles, Materials, Phenomena, and Devices Vol. 29 (2002), p. 189-196.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-07-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 239589

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Experimental Mesoscopic Physics (1900-2003)

Ämnesområden

Atomfysik
Optik
Halvledarfysik
Mesoskopisk fysik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur