CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SITU-FRAME-E2-V1 - A Computer Program for second order analysis of plane frames with static loads

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1987. - 73 pp. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-06. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 23957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology 87:10