CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction: The changing shape of architectural practice and research

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Michael U. Hensel
The Changing Shape of Practice. Integrating Research and Design in Architecture p. xiv-xvii. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-07-27.
CPL Pubid: 239560

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur